Svět,je nádherná kniha,ale ne pro toho,kdo v ní neumí číst.

Země-planeta

20. května 2006 v 21:52 |  Vesmír
Země
Vesmír vznikl asi před 15 miliardami let, kdy nastal tvz. "Velký třesk''. Stáří sluneční soustavy se odhaduje na 5,7 mld. let. Země vznikla asi před 5,5 mld. let. Hranice vesmíru jsou asi 15 miliard světelných let. (vzdálenost, kterou vrazí světlo za 1 rok).
Země je součástí sluneční soustavy kterou tvoří 9 planet - viz. Planety sluneční soustavy. Střední vzdálenost Země od Slunce je 149,6 mil. km. Tato vzdálenost se označuje jako astronomická vzdálenost - 1 AU = 149,6 mil. km.
Kromě Merkura a Venuše má každá planeta sluneční soustavy své přirozené družice - měsíce. Země má jeden.

Základní údaje o Zemi

Řecký vědec Aristoteles jako první dospěl k názoru, že Země je kulatá. Později se zjistilo, že Země není přesná koule, ale je na pólech zploštěná. Tvar Země nejpřesněji vystihuje geoid. Kartografie využívá pravidelný tvar - referenční elipsoid.
Rovníkový průměr:12 756 km
Poledníkový průměr:12 713 km
Délka rovníku:40 075 km
Délka poledníkové elipsy:40 008 km
Povrch:510 mil km2
Objem:1 083 miliard km3
Hustota5,5 g/cm3
Hmotnost:5,977 · 1024 kg
Zploštění:1 : 298,26

Pohyby Země

Země vykonává 2 základní pohyby:
A) Pohyb kolem své osy (rotační)
Země se otočí kolem své osy za 23 hodin 56' a 4". Tento časový interval se označuje hvězdný den. Lidé používají v běžném životě sluneční čas. Pravý sluneční čas je doba mezi dvěma po sobě následujícími vrcholeními Slunce nad místním poledníkem. Tato doba se mění (v přísluní je den delší než v odsluní). Proto byl zaveden střední sluneční čas, který trvá 24 hodin.
Rychlost zemské rotace je 15° za hodinu. Celá Země je rozdělena na 24 časových pásem. Každé pásmo má stejný čas. Při přechodu časových pásem musíme posunout hodinky zpět, když jdeme na západ, dopředu, když jdeme na východ. Při překročení datové hranice se mění datum.
Na všechny tělesa působí Coriolisova síla (na severní polokouli se tělesa stáčí na vpravo a na jižní nalevo).
B) Pohyb Země kolem Slunce (oběžný)
Země obíhá Slunce po eliptické dráze, která je dlouhá 939,2 mil. km. Vzdálenost Země od Slunce není stále stejná. V nejbližším bodě přísluní (perihelium) 3. 1. je vzdálenost 147 mil. km. V nejvzdálenějším bodě odsluní (afelium) 5. 7. je vzdálenost 152 mil. km. Doba oběhu je 365 dní 6 hodin 48' 45,7" a označuje se jako tropický rok. Jednou za 4 roky má únor 29 dní (rok přestupný).
Střídaní ročních obdobích způsobuje zemská osa, protože svírá s rovinou ekliptiky stále stejný úhel 66,5°. Při jarní (21. 3.) a podzimní (23. 9.) rovnodennosti dopadají kolmé paprsky na rovník a na celém světě trvá den 12 hodin. Při letním slunovratu (21. 6.) dopadají kolmé paprsky na obratník Raka a na severní polokouli je nejdelší den. Při zimním slunovratu (21.12.) dopadají kolmé paprsky na obratník Kozoroha a na severní polokouli je nejkratší den. Na jižní polokouli to je přesně naopak. Od 21. 3. začíná na severním pólu polární den (Slunce zde nezapadá), který trvá až do 23. 9. V této době je na jižním pólu polární noc (Slunce zde nevychází). Od 23. 9. do 21. 3. je to přesně naopak.

Slapové jevy

Slapové jevy jsou pravidelně se opakující deformace zemského tělesa. Jsou vyvolávány především Měsícem, Sluncem a odstředivou silou - viz. obr. Nejvýraznější jsou slapy mořské - příliv a odliv (mořské dmutí). Nejvýraznější mořské dmutí je u členitého pobřeží. Mořského dmutí se využívá pri výrobě elektřiny v přílivových elektrárnách.

Zajímavosti o naší Zemi…

Planeta Země je největší (terestrická) planeta sluneční soustavy, jejímž ústředním tělesem je Slunce, vzdálené od středu Mléčné dráhy (Galaxie) 33 tisíc světelných let.
Nejprve pár čísel Poloměr Země na rovníku je 6 378 kilometrů, na pólu 6 357 kilometrů. Kdybychom se rozhodli obejít Zemi po rovníku museli bychom ujít 40 075 kilometrů. Kdybychom šli kolem Země po poledníku museli bychom ušlapat jen o trochu méně - 40 008 kilometrů. Povrch Země má 510 065 605 kilometrů čtverečních. Země si navíc nepotrpí na žádnou dietu a tak je její hmotnost neuvěřitelných 5.972.1024 kg.

Rekordy

Kauai na HavajiO Zemi jako o planetě, která se nás bytostně dotýká, by se dalo napsat mnoho. Zajímavé jsou však její "rekordy":
Nejdeštivějším místo světa je havajský ostrov Kauai v s průměrnými ročními srážkami 12 090 mm.
Nejsušší místo je Asuán u řeky Nil. Uvádí se však i Údolí králů ležící u Théb nebo oblast západního pobřeží Chile, konkrétně poušť Atacama. Průměrné roční srážky na těchto místech dosahují pouhého půl milimetru.
Nejzasněženější místo se nachází v Mount Rainier v USA ve státě Washington s ročními sněhovými srážkami 31,1 metru.
Mount Rainier
Vstoupíme-li z pevniny do světa oceánů a moří, tak největší hloubky dosahuje Tichý oceán v mariánském příkopu s hloubkou 10 924 metrů. V žebříčku největší hloubky patří Tichému oceánu prvních devět příček. Největší moře je Filipínské s rozlohou 5 726 000 kilometrů čtverečních. Největší záliv na světě je Bengálský s rozlohou 2 172 000 kilometrů čtverečních.
Nejvyšší mořské útesy jsou v Milfordskémzálivu na Novém Zélandě, kde břehy vystupují do výše 1584 metrů nad hladinu a pod ní ještě klesají do hloubky 400 metrů.
Největší jezero je Kaspickémoře s plochou 371 000 kilometrů čtverečních. Je přístupné z Ruska, Kazachstánu, Turkménie, Íránu a Ázerbajdžánu. Primát v sladkovodních jezerech má komplex Velkých kanadských jezer. Nejhlubší jezero je Bajkal v Rusku, které dosahuje hloubky 1637 metrů. Nejdelší řekou je africký Nil s délkou 6 685 km. Největší řeka je Amazonka v Jižní Americe, která je dlouhá 6 437 a široká 20 km, přičemž v ústí až 250 km. Nejvyšší vodopád je Angelův vodopád ve Venezuele - voda zde padá z výšky 979 metrů.
Největším ostrovem je Grónsko s plochou 2 130 750 kilometrů čtverečních. Nejodlehlejším ostrovem je Velikonoční ostrov vzdálený asi 3 300 kilometrů od pobřeží Jižné Ameriky. Největším poloostrovem je Arabský poloostrov s rozlohou 2 780 000 kilometrů čtverečních.
Nejvyšší horou je známý Mont Everest s 8 848 metry.
Avšak největší absolutní výšky dosahuje Mauna Kea (Bílá hora) na Havaji. Vrchol hory ční 4 205 metrů nad hladinou moře, podmořská část je však ještě dalších 6 000 metrů, takže celková výška hory je úctyhodných 10 205metrů!

Další NEJ ...

... se týká knihy, jejíž název vás nepřekvapí - Země. Tento nejrozsáhlejší výpravný obrazový průvodce zachycuje drama, sílu a krásu procesů utvářejících Zemi, bere čtenáře na cestu od podmořských hlubin po deštné lesy, přes pohoří světa i vyprahlé pouště. Kniha obsahuje jedinečný přehled nejpůsobivějších pokladů zemského povrchu. Klíčové útvary pevniny a moří i atmosférické jevy jsou podrobně popsány v poutavých profilech, doplněných vynikajícími fotografiemi a názornými mapami. Kniha zohledňuje i působení člověka na životní prostředí ve zcela unikátních kapitolách o zemědělské, průmyslové a urbanizované krajině. Grafická schémata a nákresy, stejně jako srozumitelný a fundovaný text seznamuje čtenáře i s počátky Země a silami, které dodnes ovlivňují tvář naší planety. Knihu vydal Knižní klub a její cena je 999,- Kč.

Planeta Země

Tak se jmenuje šestý svazek cyklu Svět, v němž žijeme. Zabývá se formováním naší planety a popisuje její dnešní fyzicko-geografickou tvář, mohutná horstva, úchvatné pobřežní krajiny, aktivní sopky, hluboké oceány, tiše plynoucí řeky i zaledněné oblasti a pouště. Pozornost je věnována rovněž klimatu a pozoruhodným klimatickým jevům, stejně jako postavení Země ve vesmíru a jejímu nejbližšímu vesmírnému sousedu - Měsíci. Knihu vydal Knižní klub a její cena je 199,- Kč.

Omyly v dějinách Země

Planeta Země se utvářela miliony let a její vývoj stále pokračuje. Z tohoto i jiných důvodů se vědci na základě svého bádání dopouštěli omylů a nepřesností…Tato knížka obsahuje odhalující fascinující fakta, svědectví a okolnosti a předkládá materiál, který zpochybňuje základní pilíře našeho vědeckého obrazu světa. Složité vztahy jsou vysvětleny srozumitelně i pro laika, do argumentace jsou zpracovány fakta a námitky z různých oborů. Četba nás zavádí do minulosti Země, do scenerií, jež se bude neustále měnit - od kosmologických aspektů až do prehistorie - a nevyhne se ani možným perspektivám pro budoucnost... Knihu vydal Knižní klub a její cena je 199,- Kč
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama